Poručíka Hoši 59/1, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 960,
  • +420 595 032 138
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Kroužky angličtiny

Milí rodiče,

bez angličtiny dnes člověk jako by nebyl, proto jsme pro vás ve spolupráci s Jazykovou školou Hello připravili kroužky angličtiny pro děti na druhé pololetí školního roku 2020/2021.

Zpráva z ŠJ Dolní Benešov
Dobrý den, jak jistě víte, pokračuje dále nouzový stav do 22.1.2021, včetně uzavření škol. Po tuto dobu jsou na obědy automaticky nahlášeny děti  prvních a druhých tříd, zaměstnanci a cizí strávníci.  Pokud budou mít zájem o stravování děti dalších tříd, musí se mi znovu nahlásit. Zaměstnanci naopak, pokud budou chtít, tak odhlásit. Stejně, jako je to v současnosti.
Organizace výuky od 4.1.2021

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5. 

 

Zobrazit

Aktuality

Organizace výuky od 4.1.2021

Podle materiálu MŠMT ČR "Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021" se povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ZŠ a dětí MŠ. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci 1. a 2. ročníku se dostaví do školy v normálním režimu. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole)mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.  Během dne bude využíván pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance)do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Výuka náboženství je prozatím přerušena. Výdej obědů ve školní jídelně bude umožněn a zajištěn s ohledem na protiepidemiologická opatření. Žáci všech tříd, kteří mají nárok na dotované obědy, je mohou odebírat i během distanční výuky. 

V pondělí 4. 1. 2021 proběhne pedagogická rada, která sestaví nový rozvrh hodin pro distanční vzdělávání, a okamžitě bude o tomto informovat rodiče a žáky. 

V pondělí 4. 1. 2021 je možno přijít zapůjčit notebooky k distanční výuce (na základě podpisu zákonného zástupce žáka). Rovněž po poradě s třídní učitelkou, je možno přijít pro pomůcky k výuce. Vše v době od 9:00 do 15:00 hodin.

V pondělí 4. 1. 2021 proběhne zkušební schůzka na Microsoft Teams žáků s třídními učitelkami. O přesném termínu budete informováni svou třídní učitelkou.

 

S upřímným přáním všeho nejlepšího do nového roku 2021  Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy


Poslední změna: 02.01.2021 - 14:30 Zpět

email address:
Homepage:
URL:
Comment: