Poručíka Hoši 59/1, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 960,
  • +420 595 032 138
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021
Informační brožura pro rodiče
Doporučené postupy
Vážení rodiče, na webových stránkách školy, v sekci COVID 19 naleznete doporučené postupy u onemocnění v současné době.
Zobrazit

Zapojení do projektů

Naše škola se zapojuje do mnoha projektů. Důvodem není pouze zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu žáků, ale také zpříjemnění prostředí ve škole (tedy pozitivní rozvoj školního klimatu). Rovněž dbáme na zdravý životní styl dětí a péči o žiotní prostředí.

Aktuálně je naše škola zapojena do těchto projektů: