Poručíka Hoši 59/1, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 960,
  • +420 595 032 138
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Kroužky angličtiny

Milí rodiče,

bez angličtiny dnes člověk jako by nebyl, proto jsme pro vás ve spolupráci s Jazykovou školou Hello připravili kroužky angličtiny pro děti na druhé pololetí školního roku 2020/2021.

Zpráva z ŠJ Dolní Benešov
Dobrý den, jak jistě víte, pokračuje dále nouzový stav do 22.1.2021, včetně uzavření škol. Po tuto dobu jsou na obědy automaticky nahlášeny děti  prvních a druhých tříd, zaměstnanci a cizí strávníci.  Pokud budou mít zájem o stravování děti dalších tříd, musí se mi znovu nahlásit. Zaměstnanci naopak, pokud budou chtít, tak odhlásit. Stejně, jako je to v současnosti.
Organizace výuky od 4.1.2021

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5. 

 

Zobrazit

OP VVV: Šablony I

Škola se od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 zapojila do OP VVV Výzva č. 20_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Ve školním roce 2017/2018 prošel učitelský sbor v rámci této výzvy několika školeními (DVPP) – z oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků a mentoringu. Učitelky též v rámci projektu šablony Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv absolvovaly  dvoudenní návštěvy na ZŠ Markvartovice, ZŠ Nový svět Opava (Montessori), MŠ Vřesina. Ve školním roce 2017/2018 rovněž probíhal Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her v základní škole, který měl obrovský úspěch u žáků školy. Bylo připraveno šest setkání odborníků s rodiči žáků základní školy a šest setkání pro rodiče dětí mateřské školy.

1. Sourozenecké konstelace

(PaeDr. Stanislava Podžorná, poradenský a speciální psycholog)

1. Sourozenecké konstelace

(PaeDr. Stanislava Podžorná, poradenský a speciální psycholog)

2. Workshop Vlivy výchovy na osobnosti dětí, agresivita dětí

(PhDr. Jan Svoboda, PdF OU)

2. Workshop Vlivy výchovy na osobnosti dětí, agresivita dětí

(PhDr. Jan Svoboda)

3. Úloha vztahů v rodině

(Mgr. Zuzana Pavelová, SPC Srdce Opava)

3. Úloha vztahů v rodině

(Mgr. Zuzana Pavelová, SPC Srdce Opava)

4. Co je to „Hejného metoda“?

(Mgr. Eva Nevídalová, certifikovaná lektorka H-mat)

4. Co je to „Hejného metoda“?

(Mgr. Eva Nevídalová, certifikovaná lektorka H-mat)

5. Dítě v krizových situacích a škola

(Mgr. Pavel Košák, koordinátor vzdělávacích projektů, Člověk v tísni, Linka důvěry)

5. Jak připravit své dítě na vstup do ZŠ

    (Mgr. Klaudie Lišková)

6. Jak na logopedické obtíže

(Mgr. Anna Resslerová, PPP Opava)

6. Jak na logopedické obtíže

(Mgr. Anna Resslerová, PPP Opava)

 

Ve škole jsme využili možnosti pracovat metodou tandemového učení ve dvojicích. Ve školce pracovala celý školní rok s nejmenšími dětmi chůva.

Díky tomuto projektu získala škola i školka spoustu didaktických pomůcek, knihy do žákovské i učitelské knihovny, čtečky knih, velké množství deskových her, několik nových počítačů, tiskárnu, fotoaparáty.