Poručíka Hoši 59/1, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 960,
  • +420 595 032 138
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Zahradní slavnost
ZŠ a MŠ Kozmice zve všechny děti, kamarády a rodiče na X. Zahradní slavnost. V sobotu 25. května 2019 od 14. hodin. Výsledek obrázku pro sluníčko kreslené

 

Šikulovské vysílání ČT ze dne 19.5.2019
Vysílání pořadu České televize, kde účinkují vaše děti můžete shlédnout na  https://decko.ceskatelevize.cz/sikulove
Rozhodnutí k Zápisu k povinné školní docházce
Vážení rodiče, Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Kozmice pro školní rok 2019/2020 naleznete na našem webu-v záložce Dokumenty, ve složce Zápis k povinné školní docházce 
Zobrazit

OP VVV: Šablony pro MŠ a ZŠ 2018

Škola se od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 zapojila do OP VVV Výzva č. 20_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Ve školním roce 2017/2018 prošel učitelský sbor v rámci této výzvy několika školeními (DVPP) – z oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků a mentoringu. Učitelky též v rámci projektu šablony Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv absolvovaly  dvoudenní návštěvy na ZŠ Markvartovice, ZŠ Nový svět Opava (Montessori), MŠ Vřesina. Ve školním roce 2017/2018 rovněž probíhal Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her v základní škole, který měl obrovský úspěch u žáků školy. Bylo připraveno šest setkání odborníků s rodiči žáků základní školy a šest setkání pro rodiče dětí mateřské školy.

1. Sourozenecké konstelace

(PaeDr. Stanislava Podžorná, poradenský a speciální psycholog)

1. Sourozenecké konstelace

(PaeDr. Stanislava Podžorná, poradenský a speciální psycholog)

2. Workshop Vlivy výchovy na osobnosti dětí, agresivita dětí

(PhDr. Jan Svoboda, PdF OU)

2. Workshop Vlivy výchovy na osobnosti dětí, agresivita dětí

(PhDr. Jan Svoboda)

3. Úloha vztahů v rodině

(Mgr. Zuzana Pavelová, SPC Srdce Opava)

3. Úloha vztahů v rodině

(Mgr. Zuzana Pavelová, SPC Srdce Opava)

4. Co je to „Hejného metoda“?

(Mgr. Eva Nevídalová, certifikovaná lektorka H-mat)

4. Co je to „Hejného metoda“?

(Mgr. Eva Nevídalová, certifikovaná lektorka H-mat)

5. Dítě v krizových situacích a škola

(Mgr. Pavel Košák, koordinátor vzdělávacích projektů, Člověk v tísni, Linka důvěry)

5. Jak připravit své dítě na vstup do ZŠ

    (Mgr. Klaudie Lišková)

6. Jak na logopedické obtíže

(Mgr. Anna Resslerová, PPP Opava)

6. Jak na logopedické obtíže

(Mgr. Anna Resslerová, PPP Opava)

 

Ve škole jsme využili možnosti pracovat metodou tandemového učení ve dvojicích. Ve školce pracovala celý školní rok s nejmenšími dětmi chůva.

Díky tomuto projektu získala škola i školka spoustu didaktických pomůcek, knihy do žákovské i učitelské knihovny, čtečky knih, velké množství deskových her, několik nových počítačů, tiskárnu, fotoaparáty.