Poručíka Hoši 59/1, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 960,
  • +420 595 032 138
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Konzultační hodiny
Dne 19.11.2019 od 15 hodin  proběhnou konzultační hodiny. V páté třídě se uskuteční navíc v 16 hodin beseda s paní ředitelkou ze ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Hlučín. Tyto informace se natýkají žáků první třídy.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Srdečně Vás zveme na tradiční podzimní akci "Uspávání broučků" dne 4. 11. 2019.

Začátek bude v 17:00 hodin průvodem od kostela. Po průvodu žáci ZŠ představí krátký program. 

Děti v kostýmech broučků jsou vítány! Lampiony s sebou.  Těšíme se na Vás!

Drakiáda

Sobota: 13. 10. 2019 od 14:30hod.

U NOVÉHO HŘBITOVA (ulice RUŠNÁ)

 

Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno (čaj, pamlsek, svařáček, možnost opečení vlastních špekáčků).

Těšíme se na vás!

Zobrazit

OP VVV: Šablony I

Škola se od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 zapojila do OP VVV Výzva č. 20_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Ve školním roce 2017/2018 prošel učitelský sbor v rámci této výzvy několika školeními (DVPP) – z oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků a mentoringu. Učitelky též v rámci projektu šablony Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv absolvovaly  dvoudenní návštěvy na ZŠ Markvartovice, ZŠ Nový svět Opava (Montessori), MŠ Vřesina. Ve školním roce 2017/2018 rovněž probíhal Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her v základní škole, který měl obrovský úspěch u žáků školy. Bylo připraveno šest setkání odborníků s rodiči žáků základní školy a šest setkání pro rodiče dětí mateřské školy.

1. Sourozenecké konstelace

(PaeDr. Stanislava Podžorná, poradenský a speciální psycholog)

1. Sourozenecké konstelace

(PaeDr. Stanislava Podžorná, poradenský a speciální psycholog)

2. Workshop Vlivy výchovy na osobnosti dětí, agresivita dětí

(PhDr. Jan Svoboda, PdF OU)

2. Workshop Vlivy výchovy na osobnosti dětí, agresivita dětí

(PhDr. Jan Svoboda)

3. Úloha vztahů v rodině

(Mgr. Zuzana Pavelová, SPC Srdce Opava)

3. Úloha vztahů v rodině

(Mgr. Zuzana Pavelová, SPC Srdce Opava)

4. Co je to „Hejného metoda“?

(Mgr. Eva Nevídalová, certifikovaná lektorka H-mat)

4. Co je to „Hejného metoda“?

(Mgr. Eva Nevídalová, certifikovaná lektorka H-mat)

5. Dítě v krizových situacích a škola

(Mgr. Pavel Košák, koordinátor vzdělávacích projektů, Člověk v tísni, Linka důvěry)

5. Jak připravit své dítě na vstup do ZŠ

    (Mgr. Klaudie Lišková)

6. Jak na logopedické obtíže

(Mgr. Anna Resslerová, PPP Opava)

6. Jak na logopedické obtíže

(Mgr. Anna Resslerová, PPP Opava)

 

Ve škole jsme využili možnosti pracovat metodou tandemového učení ve dvojicích. Ve školce pracovala celý školní rok s nejmenšími dětmi chůva.

Díky tomuto projektu získala škola i školka spoustu didaktických pomůcek, knihy do žákovské i učitelské knihovny, čtečky knih, velké množství deskových her, několik nových počítačů, tiskárnu, fotoaparáty.